สรุปผลงานวิจัยประจำปี  2561
- รายชื่อวิจัยประจำปี  2561  ทั้งหมดจำนวน 0  เรื่อง
- วารสารประจำปี  2561  ทั้งหมดจำนวน 0  เรื่อง
- Proceedingsประจำปี  2561  ทั้งหมดจำนวน 0  เรื่อง

No. ปีที่ผลิต จำนวน
1. 2560 13
2. 2559 3
3. 2558 9
4. 2557 21
5. 2556 5
6. 2555 8
7. 2554 14
8. 2553 13
9. 2552 32
10. 2550 1

No. ปีที่ผลิต จำนวน คะแนนรวม
1. 2560 16 11.60
2. 2559 5 0.00
3. 2558 12 0.00
4. 2557 21 0.00
5. 2555 5 2.50
6. 2554 3 0.75

วารสาร
No. ปีที่ผลิต จำนวน
1. 2560 16
2. 2559 5
3. 2558 7
4. 2557 12
5. 2555 0
6. 2554 0
proceedings
No. ปีที่ผลิต จำนวน
1. 2560 0
2. 2559 0
3. 2558 5
4. 2557 9
5. 2555 0
6. 2554 0